TentoonstellingOn the Edge

Curator: Roosmarijn Hompe
Tekst: Roosmarijn Hompe en Yasmijn Jarram

De groepstentoonstelling On the Edge onderzoekt de basis van de verbeelding. Kunstenaars en ontwerpers beschikken over de instrumenten om verbeelding en verwondering om te zetten in een materiële vorm of beeld. Wat zijn hierbij de beperkingen en mogelijkheden?

Halverwege de negentiende eeuw ontstond het idee van autonoom kunstenaarschap. Sindsdien is het einde van de autonome kunst door filosofen en (kunst)historici al diverse malen aangekondigd. Veelgenoemde moderne factoren als beeldcultuur, digitalisering, commodificatie, interactie en interdisciplinariteit tonen aan dat de definities van kunst en vormgeving steeds verder worden opgerekt.

In dit verband wordt wel gesproken van de ‘hybride kunstenaar’, een maker die in zijn beroepspraktijk autonoom en toegepast werken met elkaar vermengd. Deze hybriditeit komt ook tot uitdrukking in het vermengen van verschillende artistieke disciplines: multidisciplinariteit. Specifieke materialen, technieken en instrumenten worden onderling uitgewisseld, daarnaast ruilen kunstenaars en ontwerpers zelf nogal eens van rol.

Ondanks de hedendaagse veelheid aan uitdrukkingsmogelijkheden keren veel kunstenaars en ontwerpers terug naar de uitgangspunten van hun metier. Hoe ontstaat vorm? Wat zijn de beperkingen van een materiaal? Hoe breng je een object in beeld? Wat is functionaliteit en wat is esthetiek? En hoe creëer je (de illusie van) ruimte?

Door het opwerpen van dergelijke vragen onderzoeken de exposanten de grenzen van hun vak. On the Edge verkent de kaders van het grijze ‘multidisciplinaire’ gebied.