Door Yasmijn Jarram

Lonneke van der Palens heldere foto’s getuigen van een bijna mathematische kleur- en vormgeving. Vaak zijn het stillevens of portretten met slechts één beeltenis. Tegelijkertijd prikkelen de beelden de verbeelding. Ze laten veel te raden over wat je precies ziet en wat de onderliggende betekenis ervan is. Met een enkel beeld wordt uiteindelijk een heel verhaal verteld.

Van der Palen speelt met de kijkervaring: herkenbare elementen en visuele clichés worden zodanig samengebracht dat de toeschouwer steeds op het verkeerde been wordt gezet. Het vaak alledaagse object dat centraal staat op een foto is meestal zo esthetisch en bijna theatraal in beeld gebracht, dat het totaal andere associaties en betekenissen oproept.

Lonneke van der Palen op de opening van On the Edge

Lonneke van der Palen op de opening van On the Edge