Door Yasmijn Jarram

Uit het werk van Frank Bruggeman spreekt een grote fascinatie voor de natuur, met name voor plantaardig materiaal. Dit materiaal, waarvan hij een uitgebreid archief heeft aangelegd dat alsmaar groeit, vormt voor hem de basis voor onderzoek en experimenten. Deze monden uit in ruimtelijke ontwerpen en installaties waarin het plantaardige op schijnbaar intuïtieve maar in werkelijkheid hoogst doordachte wijze wordt gecombineerd met industriële voorwerpen en restproducten.

Frank Bruggeman laat zich sturen door het natuurlijke materiaal en tracht dit zodanig te manipuleren dat met een zo klein mogelijke ingreep het grootst mogelijke effect wordt bereikt. Niet zelden is Bruggeman daarbij uit op contrastwerking tussen dat wat organisch gegroeid en dat wat industrieel gevormd is. Dit contrast wordt vaak aangezet of versterkt door het gebruik van een onnatuurlijke cyaanblauwe kleur.

Frank Bruggeman (l) op de opening van On the Edge

Frank Bruggeman (l) op de opening van On the Edge