TentoonstellingBeyond Tradition

Curator: Hans van der Ham
Tekst: Hans van der Ham en Yasmijn Jarram

De groepstentoonstelling Beyond Tradition bij Garage Rotterdam toont werk van negen hedendaagse kunstenaars, dat zich voelbaar verhoudt tot een lange traditie.

In de kunstwereld van de jaren ’60 en ‘70 van de vorige eeuw werd weinig belang gehecht aan het verdiepen in een metier, en het inzetten daarvan voor de totstandkoming van een kunstwerk. Alles draaide om het achterliggende concept, waarvan de materiële uitwerking slechts in dienst stond. Als reactie hierop werd in de jaren ’80 het schilderen ‘heruitgevonden’. Oude waarden en normen werden in een nieuw jasje gestoken, en het materiaal kwam weer centraal te staan.

In deze tijd ontstond tevens een hernieuwde belangstelling voor de figuratie. Verschillende kunstenaars beriepen zich op gelijkgestemde voorgangers en trachtten hen te overstijgen. Dit vereiste materiële vakkundigheid. Tegelijkertijd kregen zij te maken met de eeuwige ‘last’ die figuratieve kunst met zich meedraagt. Figuratie en aandacht voor materiaal dreigen snel te worden weggezet als enkel ambachtelijk en ‘mooi’ - als ongevaarlijk en irrelevant.


Hans van der Ham en Csilla Klenyánszki over Beyond Tradition (Moois RTV Rijnmond Extra)

Het werk van de kunstenaars in Beyond Tradition lijkt voort te vloeien uit deze erfenis. Hoewel ze verschillende technieken toepassen, delen ze een belangstelling voor figuratie, materiaalgebruik en een fysiek karakter. Technisch gezien lijkt hun werk afkomstig uit een andere tijd, maar de uiteindelijke beeldtaal doet eigentijds aan. Deze kunstenaars hebben zich veelal in een bepaald medium gespecialiseerd en leggen zich daar volledig op toe. Materiaal is niet langer ondergeschikt aan concept.

Waarschijnlijk speelt ook de toenemende digitalisering van kunst een rol in deze hedendaagse focus op materiaal en techniek. Hoe verhouden beide tendensen zich tot elkaar? Kan een ‘traditioneel’ ogend kunstwerk overleven in deze tijd?