Pareidolia Saskia Olde Wolbers
(2011)

Video still Galerie Diana Stigter, Maureen Paley

13 min, loop.

Het verhaal van Pareidolia is gebaseerd op het boek Zen in the Art of Archery van de Duitse auteur Eugen Herrigels. De wijze waarop Herrigels de Zen-boogschutterskunst interpreteert, gaat terug op de tijd waarop hijzelf in de jaren ’30 in Japan leefde. Hij zag toen hoe zijn excentrieke boogschuttersmeester, Awa Kenzo, in een onverlichte zaal twee pijlen afschoot waarbij de ene de andere middendoor kliefde. Zijn meester riep toen uit: “Het, het Goddelijke, heeft geschoten!”. Over die juiste uitspraak heerst verwarring, wat vragen opwerpt rond subjectiviteit, interpretatie en geloofwaardigheid. Pareidolia wordt verteld vanuit enerzijds het standpunt van een fictieve tolk tussen de meester en zijn Duitse leerling, en anderzijds het alter ego van de tolk, een vogel. De titel herinnert er ons aan dat we enige behoedzaamheid aan de dag moeten leggen bij het vertellen van verhalen: Pareidolia verwijst naar de neiging van de menselijke perceptie om een betekenis te vinden in willekeurige structuren.
De beelden in de film werden gedraaid in miniatuursets van een universiteitsauditorium, een boogschutterszaal en verschillende traditionele Japanse interieurs die in elkaar vouwen. Deze beelden worden afgewisseld met animatronische vogels die van druipende planten drinken.

Pareidolia kwam tot stand met de steun van The Elephant Trust.

Lees meer over Saskia Olde Wolbers