Brandstof: Inhoudelijk programma met lezingen
7 Jun 2013 Begint: 20:00 Locatie: Garage Rotterdam

Brandstof is een terugkerend inhoudelijk programma bij de tentoonstellingen van Garage Rotterdam. Op vrijdagavond 7 juni om 20.00 uur vinden twee lezingen plaats bij de tentoonstelling Beyond Tradition.

In Beyond Tradition staat het maakproces, het gevecht met het materiaal, centraal. De kunstgeschiedenis is hierin nooit ver weg: sommige kunstenaars lijken zelfs direct te reageren op de rol van het maken in de huidige digitale tijd. Deze toegenomen bezinning op het verleden is een actueel thema. De tentoonstelling Hand Made in Museum Boijmans van Beuningen over de geschiedenis van het ambacht is hiervan een voorbeeld.

Dit onderwerp wordt op vrijdag 7 juni belicht door dr. Edward de Bock (conservator Wereldmuseum Rotterdam) en dr. Rob van Gerwen (filosoof). Beide hebben duidelijke affiniteit met de ‘maakbaarheid’ of het maakproces van beeldende kunst.

Edward de Bock zal in zijn lezing ingaan op de rol van materiaal in de etnische kunst. De etnische kunstenaar transformeert zijn materiaal tot een nieuwe werkelijkheid. Het wordt niet ingezet als verbeelding van of verwijzing naar een andere werkelijkheid, zoals voor westerse kunstenaars kan gelden, maar is zelf die andere werkelijkheid geworden. Etnische kunst zoekt contact met de oorsprong van het maken in materiaal, vorm en kleur.

Rob van Gerwen vertelt over de wijze waarop de oorspronkelijke bedoeling van een kunstenaar kan veranderen, los van het maakproces. De schilderijen van Rembrandt zijn bijvoorbeeld intuïtief ontstaan uit een gevecht met de verf, maar zijn in onze gedigitaliseerde tijd verworden tot kant-en-klare (al dan niet met Photoshop bewerkte) iconen. De zichtbaarheid van het maken en de aanvankelijke intentie van de kunstenaar zijn verdwenen.

Entree € 4,50