TentoonstellingFlying Condor Crossing Borders

Marcha van den Hurk

Tien jaar dialoogtekenen
Marcha van den Hurk in samenwerking met bezoekers van Pauluskerk Rotterdam

Elf jaar geleden begon geëngageerd kunstenaar Marcha van den Hurk met het maken van kunst in samenwerkingsverband. Voor het open atelier van de Pauluskerk ontwikkelde zij het concept van dialoogtekenen. Een groot, leeg vel papier of doek ligt klaar op tafel. Mensen ontmoeten elkaar aan de tafel en tekenen wat hen bezighoudt. In woord en in beeld. Het resulteert in grote aansprekende kunstwerken. Ze getuigen van de verlangens, ideeën, wijsheid, veerkracht, humor en zorgen van de bezoekers van de kerk. De tentoonstelling Flying Condor Crossing Borders toont een overzicht van tien jaar dialoogtekenen.

Terwijl de dialoogtekeningen in meerstemmige gezamenlijkheid zijn gemaakt, kenmerken ze zich door een hoge mate van eigenheid. Het zijn vaak op zichzelf staande kunstwerken met strikt eigen signatuur en artistieke waarde.

Marcha van den Hurk: “Ieder mens heeft de gave om te creëren, een kunstenaarsgave. Niet iedereen kijkt zo naar zichzelf. Het is mijn ambitie om deze verborgen gave in samenwerkingsprojecten naar boven te halen. Iedereen een maker.”

Naast de dialoogtekeningen toont de expositie een aantal werken van individuele makers. Ook het kunstenaarsboek Prognose en de video-installatie _TRIP hebben een plek gekregen. Het zijn kunstwerken die in samenwerking met bezoekers van de Pauluskerk zijn gemaakt.

De volgende mensen werkten mee: Abraham, Ainine, André, Bart, Bas, Ching, Darren, Ehab, Fabius, Farid, Freerk, Henk, Henk, Ilse, Inge, Jan, Janneman, Khaled, Lidie, Liesbeth, Lou, Maria, Marianne, Marco, Miny †, Monica, Mustafa, Nathalie, Nour Eddine, Patrick, Samine, Steven en vele anderen.

Flying Condor Crossing Borders vormt de aftrap van Carpool, een nieuw cultureel samenwerkingsproject van IDEM en Garage Rotterdam. In Carpool wordt allerlei organisaties in Rotterdam die iets met kunst en cultuur willen doen, een podium geboden.