Door Esmee Schoutens

Haar werk richt zich op lichaamsbewegingen in relatie tot de materialiteit van tekenen, schilderen, muziek en installaties.