Door Collectie De Stadshof

De Fransman Marc Lamy zegt geïnspireerd te worden door bovennatuurlijke stemmen en zijn werk heeft alle typische stijlkenmerken van de mediamieke outsider kunst: een schijnbaar eindeloze herhaling van eenvoudige vormen die, dicht aaneengeregen of opeengestapeld, een compacte textuur van patronen oplevert, nu eens met een vlakke, decoratieve structuur, dan weer met een ondoorgrondelijke dieptewerking waaruit niet zelden gezichten of figuren opdoemen.

In Lamy’s werk zijn de sporen van de middeleeuwse bouw- en beeldtradities duidelijk te herkennen. De vaak hiëratische, frontale opbouw en de vele decoratieve patronen in zijn tekeningen lijken direct ontleend aan middeleeuwse heiligenbeelden of roosvensters van gotische kathedralen. Aan de andere kant lijken zij ook op de telefoonboekkrabbels of doedels die zoveel mensen maken wanneer zij met hun gedachten elders zijn. Zowel mediamieke tekeningen als doedels kenmerken zich uit een eigen ritmiek die direct lijkt voort te komen uit de motoriek van de hand of de pols, en die zich op twee verschillende manieren kan ontwikkelen: organisch, als een klimplant die ongestuurd over het oppervlak van het papier voortwoekert, of geometrisch, gekenmerkt door een uiterst ordelijke en vaak symmetrische vlakverdeling.