TentoonstellingThe Great Invocation

Pádraic E. Moore

Uit de aantekeningen van Rosa Abbott over de Grote Aanroep (The Great Invocation), 2021:

"Het verhaal gaat dat ze enorm productief was en in het geheim bij kaarslicht werkte – vaak nachtenlang als een bezetene doorwerkte volledig in trans / De driehoekige vorm van de waarschuwing van biochemisch gevaar / De altaren, relikwieën, totempalen en gevallen beschavingen / De slang: symbool van het heidendom / Een eenzame vrouw die door de intergalactische ruimte zwerft / Langwerpige vormen van was gevormd door plastic flessen / Geometrische configuraties van symbolen die gebruikt worden als hulpmiddel bij meditatie / Tekenen met een ‘automatische hand’ / Een vrijstaand werk bestaande uit houten panelen die elk in een andere kleur zijn geverfd / Gebruikt het verknipte en verstoorde voor occulte doeleinden / Artistieke experimenten onder invloed van drugs vrijwel dagelijks gedurende de jaren ’70 / een praktisch ritueel gebaseerd op allerlei religies of het live aanroepen van spirituele wijsheid."

The Great Invocation verwijst naar een mantra die Britse schrijfster Alice Bailey in 1945 van haar spirituele leider zou hebben ontvangen, toen de Tweede Wereldoorlog nog volop door Europa raasde. Bailey omschreef de Grote Aanroep als een combinatie van meditatie, gebed en affirmaties die de wereld konden helpen in tijden van ongeëvenaarde rampspoed, om zo ‘de mensheid tegen zelfvernietiging te beschermen’.

Terwijl sommige deelnemende kunstenaars zich verdiepen in totemisme, gaan andere op zoek naar aspecten van het menselijke bewustzijn door middel van automatisme, sublimering of séance. De kunstwerken – of het proces waarmee ze tot stand zijn gekomen – zijn uitingen van de intuïtieve krachten die in onze ziel sluimeren. Het kunnen middelen zijn om toegang te krijgen tot verborgen of zelfs goddelijke kennis. Deze tentoonstelling bevat een aantal visionaire kunstwerken uit de internationaal vermaarde kunstverzameling van Collectie De Stadshof.

Naast de kunstobjecten die in de tentoonstelling The Great Invocation te zien zijn, is er ook het verdiepende programma ‘Brandstof’ met een performance van Ruchama Noorda, een nieuw, bewegend werk van Linder Sterling, en een lezing van Tessel M. Bauduin tijdens een eenmalig evenement begin oktober 2021. Rosa Abbott heeft nieuwe teksten geschreven in reactie op de kunstwerken van deze groepstentoonstelling.

The Great Invocation toont ons dat kunst, terwijl het een intrinsiek onderdeel is van deze wereld, ook een bron kan zijn van openbaring en bovenzintuiglijke ervaringen. In een wereld waarin technologie en rationaliteit de boventoon voeren, blijft kunst op een unieke manier in staat om onze spirituele honger te stillen.

Curator: Pádraic E. Moore, 2021