Hers is a Lush Situation Richard Hamilton
(1958)

Etsen en collage Estate of Richard Hamilton Foto: Aad Hoogendoorn

Deze twee werken laten duidelijk zien dat Hamilton graag meerdere versies van een kunstwerk maakt. Steeds een beetje anders. Hij experimenteert dan met allerlei materialen en technieken. De ‘oorspronkelijke’ afbeelding waar deze twee werken op gebaseerd zijn, is een schilderij van Hamilton uit 1952. Een aantal keer tijdens zijn loopbaan ging hij opnieuw aan de slag met deze afbeelding. De twee kunstwerken in deze tentoonstelling Heavy Metal Parking Lot in Garage Rotterdam werden met een tusssenpoze van vele decennia gemaakt: in 1958 en in 1982. Hamilton heeft dit werk vernoemd naar een recensie van een Buick in het vakblad 'Industrial Design' uit de jaren ’50. Dat artikel eindigde met de zin: “De bestuurster zit heerlijk rustig temidden van al deze beweging en actie. Haar toestand is weelderig".

Met deze afbeelding verkent Hamilton de ‘retoriek van de overtuigingskracht’ die in het ontwerp van auto’s verborgen zit en ook in de reclame en marketing van auto’s. Met name de erotisch getinte verwijzing naar meisjes en machines. Het is een synthese van beeldspraak en thema’s: de collage van de lippen van Sophia Loren (zij is de ‘haar’ waar in de titel van het werk naar verwezen wordt), het gebouw van de Verenigde Naties in New York (dat als collage ook kan dienen als een voorruit) en de vormen van machines geïnspireerd op de Green Box van Marcel Duchamp.

Om het met de woorden van Hal Foster in een recente biografie over de kunstenaar Richard Hamilton te zeggen: “Hamilton ziet zowel schilderijen als producten - kunst en design - als iets complementairs. Voor hem zijn dat geen tegenovergestelde zaken. Hij hield ervan om ze te verweven in zijn werk. Ook al bootst Hamilton vol bewondering de presentatietechnieken van stylisten na, bijvoorbeeld in Hers is a Lush Situation waarin elementen van een Cadillacreclame zich vermengen met verwijzingen naar klassieke schilderijen van de anatomie van de vrouw, toch is een belangrijke bron van inspiratie het sinistere denkbeeld achter Marcel Duchamp’s The Large Glass over de relatie tussen vrouwen en machines.”

Lees meer over Richard Hamilton