Table with orgonomic functionalism publications Annie Ratti
(2018)

Hout, publicaties uitgegeven tussen 1953 en 1959 Amanda Wilkinson Gallery Foto: Bas Czerwinski

Dit werk van Annie Ratti bestaat uit een op maat gemaakte tafel waarop een selectie publicaties over orgonomisch onderzoek wordt tentoongesteld. Al deze publicaties zijn gedrukt en verspreid door Ritter Press vanaf de vroege jaren vijftig. Deze originele publicaties waren enkele van de eerste onafhankelijke publicaties met authentiek en origineel onderzoek naar orgonomie. Op enkele omslagen staan handgemaakte tekeningen van verschillende (onbekende) kunstenaars.

Dit werk maakt deel uit van de tentoonstelling om ons te herinneren aan het feit dat de rechterlijke macht in de Verenigde Staten twee grote boekverbrandingen verordonneerde van het werk van Reich. In de jaren dertig stond Reich op de dodenlijsten van zowel de nazi’s als de GPU in de Sovjetunie (later bekend als de KGB). Zijn boeken werden verbannen en bevonden zich onder de miljoenen exemplaren die in het openbaar verbrand werden als wraak op alle antinazistische uitingen. Jaren later, toen Reich in de Verenigde Staten woonde, werden zijn boeken in 1956 verbrand na een gerechtelijk bevel. Ze werden gezien als promotiemateriaal voor de orgon accumulator, die al eerder was veroordeeld als een frauduleus medisch apparaat. Drie jaar na Reichs dood, in 1960, vond een tweede boekverbranding plaats. Orgonomische publicaties uit deze periode zijn zeer zeldzaam.

Lees meer over