TentoonstellingDe stad, de stad

Bas Hendrikx

Welkom bij de tentoonstelling De stad, de stad.

Architectuur is zo kenmerkend voor Rotterdam. Een stad die haar gezicht opnieuw kon bepalen na de oorlog en zich durfde te profileren met landmark gebouwen en infrastructuur; een stad met een smoel en een skyline. Een stad groeit organisch en mettertijd verandert het beleid, net als onze wensen, eisen en verwachtingen.
De stedelijke ruimte is niet altijd wat het lijkt en wordt vaak anders gebruikt dan op de tekentafel voorzien was. Deze tentoonstelling gaat in op de beleving van de stedelijke ruimte in de breedste zin van het woord. De stad, de stad kiest het perspectief van de gebruiker van de stad, van haar bewoners, van haar bezoekers en van diegenen voor wie de stad symbool staat voor hun dromen.

De stad is het decor waar onze levens zich afspelen. We ontmoeten elkaar en we ontlopen elkaar. We werpen blikken van verlangen, of kijken juist om ons te verzekeren van een veilige situatie. Iedereen heeft andere verwachtingen van de stad. De realiteit van de stad is soms weerbarstig. Sommige kunstenaars in de tentoonstelling benaderen de stad als sociale ruimte of plek voor avontuurtjes, ervaren anderen deze juist als beklemmend. Bijvoorbeeld in het geval van THE KOKRA FAMILY (line kramer en marjolijn kok) wordt de stad juist terrein dat moet worden teruggewonnen van beleidsmakers zodat we het naar onze eigen hand kunnen zetten en er weer een vrije en inclusieve sociale ruimte van kunnen maken.

De gebouwde omgeving is fluïde en flexibel. Het is aan de gebruiker om een fijnzinnig netwerk van plekken, straten, mensen en tekens aan elkaar te weven. Aaron Betsky, de voormalig directeur van het Nederlands Architectuur Instituut, omschrijft de manier waarop de stad als een queer space beschouwd kan worden: “It is a kind of space that I find liberating, and that I think might help us avoid some of the imprisoning characteristics of the modern city. […] It is a misuse or deformation of a place, an appropriation of the buildings and the codes of the city for perverse purposes.” […] “Once you have found the invisible thread, it weaves together a tapestry of places that welcome you because of your sexual preferences.” De maakbaarheid van de stedelijke ruimte zien we ook terug in de film die Arthur Bueno samenstelde van materiaal Rob de Vries. Hij filmde de Rotterdamse gay scene in de jaren ’70 en ’80. We zien de stad, die destijds nog wat meer ruige randjes had, en de manier waarop Rob en zijn sociale kring hun plek in de stad zochten en veroverden. Mensen maken de stad.

Veel plezier!