Courtesy of THE KOKRA FAMILY Foto: Aad Hoogendoorn

De stad Rotterdam creëerde een milieuzone voor ons fysieke welzijn. Dit is een gebied waar regelgeving, verkeersborden en boetes ons gedrag sturen. Met als doel een betere gezondheid. THE KOKRA FAMILY is echter meer bezorgd om ons mentale welzijn. Omdat dit wellicht een nog groter effect heeft op ons welzijn. Hoe voelen we ons in onze stad? Vervuilen we elkaar? Hoe zuiver zijn we van binnen, in ons taalgebruik en in onze sociale groep?

Met meer dan 170 nationaliteiten, is Rotterdam een stad met veel verschillende genderidentiteiten en grote verschillen in klasse en leeftijd. Iedereen heeft zijn eigen gedachten, waarden en meningen. We gaan op verschillende manieren met elkaar om en dat zou niet in regels of wetgeving vastgelegd moeten worden. Als we een inclusieve maatschappij willen, dan moeten we betere manieren bedenken om met elkaar om te gaan. We dienen het wij vanuit een queer standpunt te conceptualiseren op een wijze die onze diversiteit omarmd. Wij is iedereen.

Om een beter welzijn voor iedereen te bewerkstelligen, stellen we een Gossip Free zone voor. Deze zone overlapt de milieuzone in Rotterdam, maar is vooral een zone die in ons hoofd bestaat.

We moeten reflecteren op de manier waarmee we met elkaar omgaan en beginnen met onze persoonlijke zuiverheid als het gaat om gossip. Gossip is een zeer krachtig middel om mensen erbij te betrekken of juist buiten te sluiten. Door gossip worden groepen gevormd die buitenstaanders schaden. Wij stellen: stop met gossip. Bespaar ons allen uw vernietigende meningen. Zorg goed voor elkaar. Een zone die zegt over ons welzijn te gaan zou moeten beginnen met goed voor onszelf te zorgen. Met zijn allen in een inclusieve maatschappij.

Weiger gossip. Creëer positive sociale verbanden. Zorg voor elkaar.

Lees meer over THE KOKRA FAMILY (line kramer & marjolijn kok)