Untitled Vilko Žiljak
(1975)

Foto: © Charlott Markus

Vilko Žiljak woonde begin jaren ’70 in Zagreb, de stad die op dat moment het middelpunt van computerkunst was. In Zagreb had ‘New Tendencies’, een beweging die zich richtte op visueel onderzoek en hier tentoonstellingen en symposia voor organiseerde, zich sinds 1961 ontwikkeld. Het doel van deze beweging was het vinden van nieuwe manieren om kunst toegankelijk te maken voor iedereen, ook buiten de kunstmarkt om. De beweging speelde daarom in op nieuwe media en kunstvormen.

In de zomer van 1968 werd de computer binnen New Tendencies dan ook omarmd als het nieuwe medium om kunst mee te creëren en te verspreiden. Het thema van dat jaar luidde “Computer and Visual Research”, en gedurende de hierop volgende vijf jaar lag de focus volledig op visueel onderzoek met computers. De locatie die New Tendencies ondersteunde was de Galerie voor Hedendaagse Kunst Zagreb – tegenwoordig het Museum voor Hedendaagse Kunst. Hier werden Žiljaks werken Ki 233, Ki 236 en Ki 239 (1972) geproduceerd voor de Tendencies-tentoonstelling van 1973.

Ziljaks werk sloot goed aan bij de thematiek van de tentoonstelling en de evenementen eromheen. Zelf had de Kroaat een achtergrond in computergrafiek en -typografie. Voor zijn werk programmeerde hij onder andere geografische kaarten. De beelden die hij voor tentoonstellingsdoeleinden creëerde zijn gebaseerd op dergelijke programma’s die hij voor zijn werkgever schreef begin jaren ’70. De werken zijn volgens de kunstenaar uitsluitend abstract, maar voor de kijker is het niet onmogelijk om er sporen van geografische elementen in te ontdekken.

Lees meer over Vilko Žiljak