TentoonstellingOrder & Chaos

Curator: Hans van der Ham
Tekst: Hans van der Ham en Yasmijn Jarram

Al vele eeuwen bestaat de opvatting van kunst als een moment van orde binnen de chaos van alledag. De groepstentoonstelling Order & Chaos bij Garage Rotterdam onderzoekt of deze aloude aanname vandaag de dag nog steeds van toepassing is.

De oude Grieken waren zich er al van bewust dat natuurkundige wetmatigheden uit de muziek ook in de beeldende kunst zouden moeten gelden. Uit deze veronderstelling zijn revolutionaire wis- en natuurkundige principes als de gulden snede en later Newtons wetmatigheid van kleuren voortgekomen. Dit bewustzijn was van grote invloed op ‘het maakproces’ binnen de kunsten. Voorbeelden hiervan zijn de toepassing van het perspectief, en het gebruik van complementaire kleuren om hun optische werking optimaal te benutten.

Bovenal beïnvloedden deze ontwikkelingen de verhouding tussen intuïtie en ratio binnen het maakproces. De tegenstelling tussen beide begrippen vormt een interessant discussiepunt in de kunstgeschiedenis. In hoeverre is een kunstenaar zich tijdens het creatieve proces bewust van een mogelijk onderliggende logica? Wanneer ‘klopt’ iets, en waarom? Vaak moet de kunstenaar het antwoord op deze vraag schuldig blijven: een terugkerende strijd met zichzelf.

In de kunst blijkt regelmatig dat het oorspronkelijke uitgangspunt voor een kunstwerk tijdens het maakproces is losgelaten. Het werk is een eigen leven gaan leiden; de intuïtie heeft het overgenomen van de ratio. Niet alleen de kunstenaar, maar ook het materiaal is dan verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat. Deze kwesties spelen een hoofdrol in het werk van de vijf kunstenaars in deze tentoonstelling. Hoe kan het verstand gepasseerd worden, zodat er ruimte ontstaat voor een andere zienswijze?

De kunstenaars in Order & Chaos vertrouwen op hun intuïtie en laten beelden ontstaan zonder vooropgezet plan. Zij tonen een ogenschijnlijk moment van chaos in deze strak omlijnde, computergestuurde tijd. In een grote totaalinstallatie bij Garage Rotterdam tonen zij samen een nieuwe werkelijkheid: een schaduwwereld die ons vooral aanspreekt op het gevoel dat iets ‘klopt.’

Met werk van Jonas Ohlsson, Martha Colburn, Rik Meijers, Gijs Assmann en Bonno van Doorn