Door Yasmijn Jarram

Fabrice Samyn is gefascineerd door transformatie, met name in relatie tot tijd. Zijn conceptuele werken handelen over geschiedenis, het verstrijken van tijd en de invloed hiervan op de representatie van kunst: onze waarneming van kunst is altijd onderhevig aan het geheugen en de historie. Natuurlijke tijdsfenomenen, zoals erosie, worden door Samyn als creatieve processen benaderd. Tegelijkertijd benadrukt hij hun poëtische schoonheid. Ook taal speelt in een grote rol in Samyns werk: hij schrijft begeleidende poëtische teksten, maakt woordspelingen en kiest veelbetekenende titels.

Veel van Samyns werken verwijzen in meer of mindere mate naar klassieke sculpturen, Renaissance schilderijen en Hollandse portretten – of zijn er zelfs herwerkingen van bestaande kunstwerken. Zowel originele als gekopieerde artefacten worden door Samyn zorgvuldig bewerkt, waardoor de oorspronkelijke afbeeldingen nieuwe ladingen krijgen. Hij vertaalt historische beeltenissen naar onze hedendaagse blik, waardoor verleden en heden met elkaar worden geconfronteerd en vergeleken.