CHIMERA Lena Kuzmich
(2022)

Lena Kuzmich Foto: Lena Kuzmich

In hun jeugd was kunstenaar Lena Kuzmich doodsbang voor slakken. Deze wezens, aards en nat, werden een synoniem voor het onbekende, instabiliteit en verandering van de “natuurlijke orde”. In CHIMERA liet Kuzmich zich inspireren uit deze ervaring en verkent hun de afstand tussen angst en begrip. Slakken, naast andere ‘gynandromorfen’, worden het uitgangspunt om queerness van ecologie en het non-binaire leven in de natuur te onderzoeken.

Kuzmich versmelt digitale avatars, donkere, reflecterende oppervlakken en sculpturen van veranderende materialiteit. Hiermee onderzoekt Kuzmich het potentieel en de instabiliteit van onze visie op de “mens” als soort. In CHIMERA verweeft technologie met verkenningen van de natuurlijke wereld en bevraagt de kennissystemen (zowel biologisch als ecologisch) die we gebruiken om grenzen te trekken tussen vloeibare levensvormen. Hoe kunnen “wij”, in symbiose met technologie, opnieuw tot de categorie natuur behoren?

Gevonden beeldmateriaal, video-essay en sculptuur komen samen in een speelse wereld die onze “wetenschappelijke” kennis in twijfel trekt. Conventionele wijsheid - waarmee we worden ontleed en vastgesteld als aparte levensvormen (waardoor queer wezens als onnatuurlijk worden bestempeld) wordt bestreden.

Hoe kunnen we functioneren in dergelijke systemen van vervreemding? Welke culturen veroorzaken gender binary en rampen van klimaatverandering?

Geluidsontwerp door
Leonard Prochazka

Grafisch ontwerp door
Winona Hudec

Tekst met
Lennart Horst

Ondersteund door
Beste Oostenrijkse Animatie Festival
Akademie der Bildendenden Künste Wien
Sehsaal

Lees meer over Lena Kuzmich