Transition Josef Schulz
(2007)

None Foto: Aad Hoogendoorn

Nog niet zo lang geleden maakten de grenzen in Europa een scheiding tussen mensen, culturen en talen. Grenzen zijn niet alleen nationaal en fysiek, ze zijn ook mentaal en conceptueel. Ze isoleren verschillen en plaatsen alles wat als onbegrijpelijk wordt beschouwd in een eigen, afgebakende ruimte.
In transition portretteert kunstenaar Josef Schulz architectonische details van Europese grensovergangen van weleer. In deze geselecteerde beelden zien we verlaten, verouderde en onbemande controlepoststructuren. Op een bepaalde manier lijken het bijna herdenkingsmonumenten die worden bewaard om te herinneren aan vervlogen tijden of misschien voor het geval ze in de toekomst weer nodig zijn.
Bij deze documentaire-achtige beelden wijzigen voornamelijk de achtergronden. De landschappen worden daardoor onherkenbaar, onspecifiek en inwisselbaar. De structuren, die uit hun omgeving zijn verwijderd, worden gereduceerd tot modellen, waardoor de aandacht wordt gevestigd op architectonische ideeën en stijlperiodes.
Schulz’ interesse in fysieke grenslijnen komt voort uit zijn jeugd in Polen, een land waarvan het grondgebied in de loop van de geschiedenis voortdurend opnieuw is gedefinieerd. Het werk nodigt de kijker niet alleen uit om zich het verleden te herinneren, maar ook om na te denken over de totstandkoming, impact en weerslag van grenzen en hun beelden voor de toekomst.

Lees meer over Josef Schulz