TentoonstellingFor What It's Worth

Youri Appelo

Is het nog mogelijk om te breken met een economisch systeem dat zich inmiddels diep heeft geworteld in alle facetten van het leven? Ondanks protesten en waarschuwingen leidt dit kapitalistisch systeem van ‘gewenste’ concurrentie tot monopolies, groeiende ongelijkheid en uitputting van zowel de mens als de planeet.

Volgens de Franse econoom Thomas Piketty stevenen wij af op een maatschappij die sterk lijkt op die van vóór de industriële revolutie. Een samenleving, waarin geen middenklasse bestaat en alle rijkdom in handen is van een kleine elite. Een samenleving waarin onderwijs en werk geen garantie meer bieden voor een klim op de sociale ladder. De eerste signalen hiervan zijn al zichtbaar én voelbaar: de groeiende precariteit van arbeid, de overspannen huizenmarkt en het gegeven dat een diploma geen inkomenszekerheid meer biedt.

In For what it’s worth worden kunstwerken getoond die kritisch en poëtisch reflecteren op deze ontwikkeling. Waar sommige kunstwerken pijnlijke realiteiten blootleggen, tonen andere kunstwerken tegenacties om het systeem te veranderen of te ondermijnen. Bestaat er een mogelijkheid ons te ontdoen van deze ‘culture of capital’? Óf is het einde van de wereld logischer dan het einde van het kapitalisme?