Door Youri Appelo

Met diens fotografisch werk, voortgekomen uit diens praktijk als performancekunstenaar, wil Thissen verhalen creëren die de dunne lijn tussen presteren en falen onderzoeken. Deze relaties zijn sterk verbonden met de hedendaagse prestatiegerichte cultuur en de invloed van sociale verwachtingen op ons gedrag. Het werk heeft ook betrekking op diens persoonlijke ervaringen als genderqueer transmannelijk individu. Thissen is sterk gekant tegen de dwingende en vaak binaire verhalen die worden opgelegd aan transgenders en queermensen.