Everything Belongs To Everything Viola Renate
(2020)

Courtesy of the Artist Foto: Aad Hoogendoorn

VIOLA RENATE
Everything Belongs To Everything

Viola Renate (1982, Amsterdam, Nederland) presenteert haar bijzondere kijk op de wereld, geworteld in het idee dat de natuur bezield is. Haar schilderijen tonen feeën of Elementals als de bouwers van de natuurlijke wereld. Waar de meerderheid van de mensen Elementals beschouwt als creaturen geboren in de fantasie, legt Renate uit dat we - zintuiglijk - slechts beperkt zicht hebben op de werkelijkheid. Er zijn geschriften die de heimelijke elfen-religie tijdens Christendom beschrijven. Een religie waarin vrouwelijke goden voorkwamen, waar in het Patriarchale Christelijke geloof nauwelijks vervanging was, behalve Maria die daarin echter niet de godinnen-kracht kreeg toegeschreven*. Joan of Arc zou haar missie hebben ontvangen bij de boom van de Fairy-ladies**.

Het feit dat onze zintuigen iets niet kunnen zien, betekent niet dat het er niet is. Daarom begrijpt Renate dat het zichtbaar maken van deze tweede dimensie nuttig is om het belang ervan te begrijpen. Misschien zullen we pas weer, zodra we de natuur als heilig en bezield beschouwen, begrijpen hoe het afval van onze huidige levensstijl deze beschadigt.

Viola Renate groeide op met de natuur en weg van de tv, wat haar wereldbeeld duidelijk heeft gevormd. Aan de ene kant omdat ze oppervlakkigheid in het speelgoed en de televisie ervoer, aan de andere kant omdat ze aangetrokken voelde tot die kleurrijke en beweeglijke wereld. Dit is terug te zien in haar eclectische stijl, waarin ze beide realiteiten met elkaar wil verzoenen. In haar werk gebruikt ze verwijzingen naar de (plastic) popcultuur waarmee we zijn opgegroeid, maar vertelt ze ook over de bezielde natuur die we lijken vergeten te zijn.

Tussen de schilderijen zijn drie paar oorbellen, Delirious Pearls door Viola Renate, in glazen stolpen te zien. Tijdens de tentoonstelling en huidige pandemie, herinneren deze verfraaiingen vol ogen de gedenkwaardige gebeurtenis van een openbare bijeenkomst. Ogen aan je oren, krijgt zijn debut in deze installatie. Het vertaalt de wereld van elfen naar chic comfort en kwantumvisie, dankzij Covid-19 gezichtsmaskers.

*The Woman’s Encyclopedia of Myths and Secrets, by Barbara G. Walker, 299, New York City, 1983.
**Joan of Arc states that she received her mission ‘at the tree of the Fairy-ladies’. A Natural History of Unnatural Things, by Daniel Cohen, 109, McCall Publishing Co., New York City, 1971.

Lees meer over Viola Renate