Darkness is light germinating (Earth Table 1) Jasper Griepink
(2019)

Mixed media Jasper Griepink Foto: Bas Czerwinski

De installatie van Jasper Griepink is speciaal voor deze tentoonstelling gecreëerd en brengt vele onderzoekslijnen waaraan hij al enige tijd werkt, samen zoals Europees paganisme en de opleving van aardse spiritualiteit. Het werk bestaat uit een serie plateaus waarop organische en synthetische materialen gerangschikt liggen: aarde, grond, vocht, koper, hout, water, wol, foto’s van hunebedden en enkele elektrische apparaten. Op het oog uiteenlopende en losstaande objecten die op zo’n elementaire manier zijn samengebracht dat het doet denken aan een altaar, maar ook aan iets dat minder heilig en meer functioneel is.

De titel van het werk refereert aan het idee dat winter de tijd is voor rust en winterslaap; als gewassen en ook dieren het rustiger aan doen en in een toestand komen die veel lijkt op de dood. Griepink legt uit dat in verschillende oude Europese tradities het leven en de dood bij elkaar horen als schimmels bij de bosbodem. De titel verwijst ook naar de therapeutische en spirituele reis van het naar binnen keren in onze eigen duisternis, die een enorme ommekeer kan opleveren. Geconfronteerd met de politieke situatie in de wereld van vandaag, zonder ruimte voor natuur en het heilige, vraagt Griepink zich af of een gelijkwaardig proces voltrekt waarin het duister aan het ontkiemen is.

Voortbouwend op deze overwegingen presenteert het werk zich als een nieuw soort heilige plek uit het megalithicum, bestaande uit stenen, geschiedenis, aarde en vibraties. Interessant genoeg hebben sommige recente onderzoeken verbindingen getrokken tussen de accumulatoren van Reich en archeologische vindplekken, zoals Newgrange in Ierland. Deze bestaat uit een ruimte, diep begraven onder afwisselende lagen van organisch materiaal. Amateur-archeologie daargelaten, spreekt Griepink over het belang van een terugkeer van de aarde als de kern van al onze processen, zowel in het persoonlijke alsmede binnen voor de politiek, de ecologie en onze collectiviteit. Op 14 december zal Griepink bij dit sculptuur van een muzikaal ritueel opvoeren, waarmee de aarde als het ware wordt teruggebracht tot onze eigen kern.

Lees meer over Jasper Griepink