The Paradoxical Absolute Dario D'Aronco
(2015)

Spraypaint op de muur Courtesy of the artist

Een tweede werk van D’Aronco is alleen zichtbaar voor de oplettende bezoeker. ‘The Paradoxical Absolute’ lijkt op te gaan in het niets. D’Aronco leent de tekst van de Amerikaanse conceptuele kunstenaar Robert Rayman, die in 1958 een van zijn inmiddels beroemde witte werken van deze titel voorzag. Ook brengt de tekst die Deense filosoof Søren Kierkegaard in herinnering. Hij omschreef met deze woorden het menselijk godsbegrip.

Absoluut is een begrip dat allesomvattend is, een woord met een betekenis buiten welke niets anders bestaat. Allesomvattend is ook (het woord) heelal, onbegrensd en ondoorgrondelijk en kan daarom niet worden weergegeven. Hier raken we verstrengeld in een paradox, want net als Boezem het onbegrensde heelal opsluit in een doos, begeeft D’Aronco’s werk zich de grens van niets en alles.

Lees meer over Dario D'Aronco