Door Yasmijn Jarram

De schilderijen van Bas Zoontjens zijn verkenningen van fantastische bovennatuurlijke landschappen. Ze tonen eigenaardige architectonische constructies die lijken te zweven. Soms zijn ze in heldere verfstreken afgebeeld, soms moet de kijker iets zien te ontwaren uit donkere contouren. Terwijl het kleurrijke werk getuigt van een eenvoudige schildertechniek, zijn de afbeeldingen mysterieus en complex. Organische en geometrische vormen strijden met elkaar. Zien we een ruimteschip dat een landing maakt, een intergalactische oorlog, of een reusachtig wezen dat uit de aarde omhoog komt kruipen? Wie of wat valt aan, of wordt juist aangevallen?

In veel van Zoontjens’ schilderijen is de ruimte niet alleen uitgestrekt, maar ook ongespecificeerd - ondanks de regelmatige aanwezigheid van een horizon. De kijker wordt meegenomen naar een ander universum of andere werkelijkheid, waardoor de eigen alledaagse belevingswereld plots onecht en ongepast voorkomt. Hoewel Zoontjens geen mensen afbeeldt, lijken de schilderijen wel degelijk te verhalen over de mens, die (net als in science fictionfilms) verwikkeld is in een eeuwige strijd tegen de ondergang van de wereld en de eigen soort.