Door Yasmijn Jarram

Kunstenaarsduo L.A. Raeven (Liesbeth en Angelique Raeven) maakt confronterende video’s, performances, foto’s, tekeningen en installaties waarin de tweeling vaak zelf de hoofdrol speelt. De zussen bekritiseren het westerse schoonheidsideaal door de maakbaarheid van het menselijk lichaam te belichten. Ook ensceneren ze situaties waarin dit fenomeen naar voren komt, zo onderwierpen ze via advertenties gelokte jongeren aan de fysieke en psychologische kwellingen die modellen en dansers doorgaans ondervinden tijdens audities.

Binnen deze thematiek onderzoekt L.A. Raeven de begrippen individualiteit en identiteit. De huidige maatschappij roept ertoe op een sterk en perfect individu te zijn, maar hoe behoud je je eigen identiteit binnen een massaal opgelegd ideaal? Deze vragen stellen de kunstenaars zich ook in relatie tot hun symbiotische tweelingschap. Hoe verhouden beide vrouwen zich tot elkaar als individu? Vaak verbeeldt L.A. Raeven hun onderlinge haat-liefdeverhouding door middel van letterlijke worstelingen met elkaar.