Door Yasmijn Jarram

In haar film- en fotografiewerk onderzoekt Alex Verhaest contrasten, raakvlakken en samensmeltingen tussen mens, machine, acteur en computer. Verhaest werkt steeds lagere periodes aan een veelomvattend werk. Momenteel is ze bezig met een filmproject dat vertelt over een familie die in een klassiek familiedrama verwikkeld is. Het verhaal wordt verspreid over een waaier van afzonderlijke werken, die elk een bepaald moment representeren. Zo fungeren de Character Studies als kleine analyses van de vijf personages uit de film.

De toeschouwer wordt uitgenodigd deze losse elementen onderling met elkaar te verbinden. Op die manier legt Verhaest de werkingsmechanismen van het medium film bloot. Hoe creëer je een narratief of een personage? Welke rol speelt montage daarin? Wat is vervreemding en hoe krijg je het publiek zo ver dat ze meegaan in de illusie? Door deze vragen niet zozeer te beantwoorden, maar vooral te stellen, monteren toeschouwers de losse ingrediënten steeds tot een individuele film.

Alex Verhaest op de opening van Beyond Tradition

Alex Verhaest op de opening van Beyond Tradition