Door Nadine van den Bosch

Sinds het begin van hun samenwerking hebben Elise Ehry & Kitty Maria van Ekeren (1991 & 1992) de figuur van de hostess en de manieren waarop ze zich kan onttrekken aan haar plicht steeds verder ontvouwd. Dit terugtreden uit de 'plicht' betekende een breder verzet tegen de historische verwevenheid van gender en arbeid, en in het bijzonder de mystificatie van het vrouwelijk geslacht voor commerciële doeleinden, waardoor ze werd ontdaan van haar eigen verlangens om anderen van dienst te zijn.

In deze samenwerking hebben ze hun achtergronden van mode en performance samengevoegd en komen ze één keer per jaar samen om het idee van de gastvrouw te heroverwegen en te herconfigureren en om te experimenteren met performatieve gebaren.