Door Nadine van den Bosch

Vibeke Mascini (1989) is beeldend kunstenaar en schrijver. Ze is docent beeldhouwkunst en research fellow aan De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag, en resident van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam (2021-2022). Als docent werkte ze eerder voor de Academie van Bouwkunst en de Gerrit Rietveld Academie, beide in Amsterdam.
Sinds een aantal jaren richt haar artistieke onderzoek zich veelal op historische en futuristische concepten van elektriciteit als een speculatieve vertegenwoordiger van het leven. Middels sculpturen, installaties, video en tekst tracht Mascini het idee van elektriciteit te ontrafelen door een direct verband te leggen met de bron.