CROSSLUCID Foto: CROSSLUCID

Kunstmatige intelligentie is in staat nieuwe beelden te creëren wanneer ze getraind zijn door een zogenoemde “dataset”. Deze datasets (opgebouwd uit een archief van meer dan 10.000 beelden) worden gemaakt door mensen met vooroordelen. Als datasets niet de diversiteit van de mensheid vertonen, doen de resulterende beelden dat ook niet. Dit leidt tot onnauwkeurigheid wanneer deze technologie wordt gebruikt op mensen van kleur en gender non-conforme individuen - die vervolgens de toegang tot sociale diensten, gezondheidszorg of fundamentele mensenrechten kan worden geweigerd wanneer dergelijke technologie wordt gebruikt om beslissingen te nemen.

CROSSLUCID is een kunstenaarsduo, Sylwana Zybura en Tomas C. Toth. Hun doel is nieuwe en inclusieve datasets te bouwen die bijdragen aan een toekomst zonder deze menselijke vooroordelen. Met hun eigen dataset van beelden uit hun vorige werk ‘Landscapes Between Eternities’, heeft het duo (samen met de “data-alchemisten” Martino Sarolli en Emanuela Quaranta) hun eigen ‘Generative Adversial Network’ getraind. Deze GAN is een programma waarin twee digitale processen met elkaar concurreren, waarbij het ene valse gegevens produceert en het andere controleert of deze overeenkomen met de “werkelijkheid”, totdat een resultaat is bereikt. In deze nieuwe reeks aan beelden krijgen alternatieve vormen vorm, en ontstaat er ruimte om na te denken over een toekomst waarin het lichaam en zijn uitingen vrij zijn van strikte gedragscodes.

Zoals voorspeld, begon hun GAN na 5 maanden training nieuwe en griezelige identiteiten de produceren, lichamen buiten onze verbeelding. Deze portretten staan in sterk contrast met de output van de conventionele GAN (getraind door blanke, westerse en heteronormatieve beelden). In plaats van het gebruikelijke apocalyptische discours rond AI, toont CROSSLUCID ons de glinsterende mogelijkheden van AI binnen het voortdurend veranderende technologische landschap.

Lees meer over