Frontex (Document 32019R1896) Remco Torenbosch
(2022)

None Foto: Aad Hoogendoorn

Regelgevingsdocumenten

Frontex (Document 32019R1896) is een weergave van de meest recente wijziging van het mandaat van Frontex die plaatsvond toen de ‘Verordening (EU) 2019/1896, gepubliceerd op 13 november 2019 betreffende de Europese grens- en kustwacht (PB L 295, blz. 14.11.2019, blz. 1)'’ in werking trad. Dit document was de laatste aanpassing van de oorspronkelijke verordening 2007/2004 van de Europese Raad die op 26 oktober 2004 werd gepubliceerd. Door beide verordeningen - de originele en de aangepaste versie - tentoon te stellen, wordt de eindeloze bureaucratisering van regelgeving en beleidsvorming onthuld, net als het onderliggende geweld van zijn ongrijpbaarheid.

Lees meer over