Door Yasmijn Jarram

De schilderijen en collages van Jisan Ahn, vaak in zwart-wit, zijn geïnspireerd door bezorgdheid over autoritair geweld. Ahn richt zich op geweldplegers en de plaats die slachtoffers hebben in de maatschappij. Noties als straf en zonde spelen dan ook een grote rol in zijn werk, evenals de invloed van de dagelijkse overvloed aan beelden: een persoon wordt soms letterlijk bedolven onder een berg van foto’s. De mens zelf is hierdoor niet langer zichtbaar.

Ahn wil een hedendaagse visie bieden op politieke verhalen, uitbuiting, onderdrukking en machtsmisbruik. Hierin wordt hij geïnspireerd door de situatie in zijn vaderland Korea. De scheiding van het land in twee delen is een traumatische collectieve ervaring geweest. Daarnaast geeft de kunstenaar blijk van een meer persoonlijke, individuele menselijke worsteling. Vaak is een slapende (dode?) persoon aanwezig.