Discourse Traveler 2018-2021 Lado Darakhvelidze
(2021)

Lado Darakhvelidze | Foto: Aad Hoogendoorn

------------------------------------------------
Uitgangspunt van de schoolbordprojecten was het werk The Caucasian History Lessons, waarin de twijfelachtige wijze waarop geschiedenis op school wordt onderwezen centraal staat. De installatie laat zien hoe de 'officiële verhalen' ongedaan worden gemaakt wanneer ze naast elkaar worden gepresenteerd, waardoor er een vogelperspectief ontstaat op omstreden geschiedenissen, grenzen en bewegingen van mensen die zich in het heden blijven ontvouwen. Op uitnodiging van AFEW Culture Initiative verlegde Darakhvelidze zijn aandacht naar mondiale volksgezondheidskwesties en keek hij in het bijzonder naar de informatie die rond HIV/AIDS en aanverwante onderwerpen werd verspreid, waarin soortgelijke problemen naar voren komen als bij The Caucasian History Lessons. Brochures, folders en historische lessen zijn op zichzelf een middel voor de politisering van hiv/aids, zowel in het ‘Oosten’ als in het ‘Westen’.

Deze middelen voor de overdracht van informatie worden zo een metafoor voor hoe institutionele apparaten en individuele lobbygroepen wetenschappelijke feiten, kennis en sociale denkbeelden in hun eigen voordeel herformuleren. Als relatieve buitenstaander dacht Darakvhelidze na over sterke beelden die in de loop van de tijd zijn ingezet over en door hiv/aids-mobilisaties. Beelden die nog steeds worden gebruikt, hoewel het misschien niet nauwkeurig het leven met hiv/aids in een hedendaagse context weergeeft. Darakvhelidze bevraagt ​​de mechanismen waarmee beelden zeer complexe subjectiviteiten kunnen vastleggen, of ze min of meer getrouw zijn aan de context, of ze nu goed bedoeld zijn of niet. Hoewel angst bijvoorbeeld lang aantoonbaar is ontkracht als een werkende ontmoedigingstactiek met betrekking tot onbeschermde seks, wordt hiv/aids nog steeds op pejoratieve wijze gevisualiseerd, herinnerd en voorgesteld in de vorm van dood of uithongering, vaak onder de vlag van 'bewustwording'.

De schoolborden bootsen de omgeving na van een locatie voor educatie/politisering en moedigen de bezoeker aan om de status-quo of de huidige discoursen over hiv/aids ter discussie te stellen. Het is een poging om de informatiestroom over zeer complexe fenomenen te 'democratiseren' die een tastbare impact hebben op het leven van mensen die leven met of getroffen zijn door hiv/aids; voornamelijk de ongeschoolde klasse, die door ngo's en andere instellingen wordt aangeduid als ‘de belangrijkste risicopopulatie’, in feite het lompenproletariaat.

In A Slippery Slope is ook een nieuwe variant van het project Discourse Traveller te zien. Het is een animatie-storyboard gebaseerd op Darakhvelidze’s ervaring van het terugreizen naar Georgië tijdens het begin van de covidpandemie. Hij heeft een reis vastgelegd waarbij alle aankomende passagiers op de luchthaven van Tbilisi per bus naar verschillende quarantainelocaties werden vervoerd. Een animatiefilmpje, ook onderdeel van het werk, is te bekijken via: https://www.youtube.com/watch?v=_KZxp06qT4o

Foto: Aad Hoogendoorn.

Lees meer over