Fake Newsstand Domas van Wijk
(2021)

None

Fake Newsstand is een kunstwerk dat Domas van Wijk in opdracht voor de IJsselbiënnale ontwikkelt heeft. In het werk staan thema’s zoals verzilting en nepnieuws centraal. Op het eerste oog lijkt het werk op een traditionele nieuwskiosk, maar bij een nadere inspectering valt op dat de kiosk bestaat uit een groot aquarium met gekristalliseerde kranten erin.

Kunstwerken die onderhevig zijn aan procesmatige veranderingen staan centraal in Van Wijks praktijk. Fake Newsstand is een werk dat op verschillende lagen onderhevig is aan proces. Tijdens de eerste weken van de presentatie van het werk was het aquarium gevuld met water dat maximaal verzadigd was met zout. Door de grote hoeveelheid zout heeft het water een maximaal punt van absorptie bereikt, waardoor bij verdamping het water zich weer terug vormt naar een vaste vorm en er zoutkristallen zijn ontstaan. Een vergelijkbaar proces zien wij jaarlijks om ons heen: door de steeds warmere en drogere zomers verdampt grondwater en ontstaat er een verzilting van het landschap, wat grote gevolgen heeft voor zowel de natuur als de landbouw.

Tegelijkertijd werpt Fake Newsstand ook een kritische blik op de aan een verandering onderhevige vorm en objectiviteits-gehalte van nieuws. Door de komst van het internet en een wantrouwen tegenover de media, resulterend in conspiracy theories, worden feit en fictie steeds meer met elkaar vermengd. Door de kristallisering van kranten wordt het medium van de krant tot stilstand gebracht; cultuur (terug)veroverd door natuur.

Het werk biedt een poëtisch en gelaagd perspectief op zowel de impact van klimaatverandering als op het transformatieproces van het nieuws. Net zoals bij andere werken van zijn hand weet hij nauwkeurig twee uiteenlopende onderwerpen, overgang processen van nieuws en klimaat, samen te smelten door gebruik van een ander proces, namelijk verzilting. Het is geen verrassing dat de quote ‘the medium is the message [and the message is the medium]’ van Marshall McLuhan (1967) overeenkomsten heeft met het werk van Domas van Wijk.

Lees meer over Domas van Wijk