Domas van Wijk woont en werkt in Mallorca en Rotterdam. In zijn praktijk ontwikkelt hij kunstwerken die bestaan uit reeds bestaande objecten en situaties. Losgemaakt van hun eerdere functie en betekenis past hij deze opnieuw toe. Van Wijk is op zoek naar onverwachte en nieuwe verschijnselen, kenmerken of gedragingen die voortkomen uit de interactie tussen bewust gekozen materialen. Deze materialen zijn het residu van voorafgaand onderzoek naar persoonlijke interesses die zich bewegen tussen zowel ‘hoge’ als populaire cultuur.

Als kunstenaar neemt van Wijk tijdens dit proces de rol aan van bemiddelaar. Hij voegt materialen langdurig samen tot er een dialoog ontstaat. Hierbij probeert hij zo veel mogelijk vanuit het materiaal te werken. Hoewel zijn auteurschap aanwezig is in de keuze en het samenbrengen van de verschillende elementen, lijken deze samenkomst van materialen ook een eigen leven te leiden. Dit effect zet Van Wijk in om een zekere bezieling van dode materie te suggereren. De onverwachte door van Wijk toebedeelde ‘animistische’ objecten bezitten eigenschappen die niet direct herleidbaar zijn vanuit de samenstelling: het geheel is veel meer dan de som der delen.

Fake Newsstand door Domas van Wijk in A Slippery Slope. Foto: Aad Hoogendoorn.

Fake Newsstand door Domas van Wijk in A Slippery Slope. Foto: Aad Hoogendoorn.