Cloudbuster Project Christoph Keller
(2003)

Herinterpretatie en voor Orgonomics gedrukt bij Garage, 2019 Christoph Keller Foto: Bas Czerwinski

In zijn voortdurende Cloudbuster Project, uit 2003, bouwt Keller op verschillende locaties over de hele wereld cloudbusters. Samen met de orgon accumulator is de cloudbuster waarschijnlijk de bekendste uitvinding van Wilhelm Reich.

Wat Reich een ‘cloudbuster’ noemde bestaat uit frame waarop enkele lange koperen pijpen zich ten hemel richten. Ideaal gezien zouden de buizen ook worden aangesloten op stromend water. Het principe achter de werking van de cloudbuster is dat de buizen de orgon-energie (of levensenergie) uit de lucht halen en daarmee de plaatselijke energiestromen beïnvloeden en daardoor ook de weerpatronen. Reich vergeleek de functie van zijn cloudbuster met een bliksemafleider die niet werkt op elektriciteit, maar op orgon-energie. Op 6 juli 1953 werd hij gevraagd naar Maine te komen voor een boer die geplaagd werd door droogte waardoor zijn oogst dreigde te mislukken. Reich beloofde binnen 24 uur regen en deze kwam daadwerkelijk de volgende morgen. Dit verhaal werd breed gepubliceerd in verschillende kranten.

Het werk dat hier in Garage Rotterdam wordt getoond is een publicatie van Keller uit 2003. Het is een verzameling van de documentatie over zijn cloudbuster-experimenten op het dak van het P.S.1 Contemporary Art Center in Long Island en bovenop de Clock Tower in New York. De publicatie bevat daarnaast ook beelden van de krantenverslagen over de hevige regenbuien die in 1953, waarvan men zegt, werden veroorzaakt door het gebruik van Reichs cloudbuster-technologie.

Sinds het experiment in 2003 heeft Keller op verschillende plaatsen de cloudbuster opnieuw getoond en uitgevoerd.

Lees meer over Christoph Keller