TentoonstellingWhat if Women Ruled the World?

Imke Ruigrok

Welkom bij de tentoonstelling What if Women Ruled the World?

Er breekt een nieuwe en vrouwelijke tijd aan. Volgens Maya- en Azteekse voorspellingen gaan we een periode in waarin het vrouwelijke dominant is. De huidige transitieperiode is nog zowel mannelijk als vrouwelijk maar na de vele mannelijke zonnecycli zal de volgende een vrouwelijke zijn.

Hoe zou de wereld eruitzien als het vrouwelijke de overhand heeft? What if Women Ruled the World? reageert op een emancipatie die al langer gaande is en laat zien dat deze verandering niet per definitie een opstand tegen het mannelijke is. Het is eerder een blijk van de groeiende zichtbaarheid van het vrouwelijke, op basis van haar eigen kwaliteiten.

De groepstentoonstelling onderzoekt vrouwzijn en vrouwelijkheid, van zowel mannen als vrouwen en vormt hiermee een reflectie op intersectioneel feminisme.

In performances, installaties, projectie, muurschilderingen en film exploreren de kunstenaars een meer vrouwelijk georiënteerde wereld. Alsof ze twijfelde en haar expressie lange tijd dimde in afwachting van externe (h)erkenning, komt versluierde vrouwelijkheid, van man en vrouw, zienderogen aan de oppervlakte. Meer uitgesproken en zelfbewust, verandert ze haar eigen beeld(vorming) en rekt de kaders op.

De titel What if Women Ruled the World? is afkomstig van het meerjarenproject van Yael Bartana, geïnspireerd op Stanley Kubrick’s film Dr. Strangelove uit 1964. Hierin bespreken witte mannen een nucleaire oorlog. Wat zouden de uitkomsten zijn van een gesprek waarin vrouwen de politieke arena domineren? Yael Bartana ontwikkelde haar interdisciplinaire project als een experimenteel en activistisch forum dat alternatieven onderzoekt voor een wereld gedomineerd door mannen. Ze bracht ruim 60 internationaal gerenommeerde vrouwen - defensie-adviseurs, militairen, vredesactivisten, politici en vooraanstaande denkers - samen om nieuwe wegen te verkennen, als alternatief voor het mannelijk discours.

Het vieren van vrouwelijkheid gaat niet zonder de verbeelding van verleiding, verlangen, sensualiteit, rollenspellen en het verkennen van vrouw- versus manzijn in relatie tot onze maatschappelijke kaders. Het mannelijke is niet diametraal tegenover het vrouwelijke te plaatsen, zoals zwart tegenover wit. Het een kan niet zonder het ander en er blijkt geen wezenlijke grens tussen waar het een begint en het andere eindigt. Ze vloeien als het ware - zoals in het alchemistisch huwelijk tussen man en vrouw - in elkaar over.

Veel plezier!
Imke Ruigrok