Sense les Dones Risk Hazekamp
(2006)

Courtesy of the Artist Foto: Aad Hoogendoorn

Wanneer wordt gekeken naar deze serie analoge foto’s door Risk Hazekamp, ziet men op het eerste gezicht portretten van jonge mannen. Ze hangen rond en kijken wat zoekend en afwachtend om zich heen. Er ligt iets dubbelzinnigs in hun blik besloten. In de graffiti op de achtergrond zijn woorden te lezen over seksualiteit, verlangen en vrijheid. Het is een mogelijke verwijzing naar de thema’s die deze personages, die zich bevinden aan de rafelranden van de grote stad, bezighouden.

De foto’s zijn echter niet in een buitenwijk genomen, maar binnen, in de toenmalige studio van de kunstenaar in Rotterdam. De stadse achtergronden zijn door Hazekamp zelf genomen dia’s geprojecteerd op een groot scherm. Deze werken spelen met de vanzelfsprekendheid van ons kijken; zien we mannen die cruisen of vrouwen in drag of wellicht nog iets anders? De werken verkennen de verhouding tussen waarheid en fictie, en de invloed die beeldvorming en verbeelding heeft op het tot stand komen van onze dynamische manier van kijken.

Lees meer over Risk Hazekamp