Informal under the roof of your mouth Heide Hinrichs
(2014)

Courtesy of the Artist Foto: Aad Hoogendoorn

In haar werk streeft Heide Hinrichs ernaar om hiërarchische verhoudingen en het gebruik van materiaal op te geven, daarom hebben de objecten die zij maakt, bouwt en naait zelf geen vaststaand of absoluut karakter. Een concept wordt niet met materiaal uitgewerkt maar vormen worden ontwikkeld tijdens een proces waarin alle zintuigen en het bewustzijn aan bod komen. Haar kunstwerken worden met materiaal gemedieerd – de zinnelijke eigenschappen en geschiedenissen van dat materiaal spelen een belangrijke rol.

Het werk van Heide Hinrich ‘Informal under the roof of your mouth’ is geïnspireerd door het Koreaanse, fonetische Hangul alfabet dat aan het begin van de 17e eeuw werd ontwikkeld. De vormen van de tekens van dit alfabet verwijzen naar de positie van de tong in de mond. Dit werk verwijst naar de ruimte in de mond tussen de tong en het gehemelte waar taal en klanken worden gevormd. In dit werk is deze ruimte uitgebeeld als kleine objecten van klei op de grond die bovenop met inkt gekleurde papieren geplaatst zijn. De bezoeker hoort daarbij het geluid van de ademhaling en kijkt naar de projectie van zwarte vormen; de driedimensionale objecten van klei. Het werk behandelt zowel de ruimte in het lichaam en buiten het lichaam, de overgang van het ene naar het andere, en de uitwisseling van lucht die in beweging wordt gebracht en vorm krijgt.

Lees meer over