The girl who kept walking on other people's feet (holding substitute) Vanessa Safavi
(2017)

The Artist and ChertLüdde, Berlin. Foto: Aad Hoogendoorn

In haar werk roept Vanessa Safavi de contrasterende uitersten van culturele concepten op door zich de beeldtaal van tekens en materialen toe te eigenen. De laatste tijd richt ze zich in haar werk steeds vaker op het lichaam; op de conceptuele systemen van taal en persoonlijke verhalen. Vanessa Safavi verkent en plaats vraagtekens bij de huidige identiteit van het lichaam in onze overgeorganiseerde samenlevingen waarin technologieën voortdurend geoptimaliseerd worden en waarin de culturele effecten daarvan merkbaar zijn. Deze ontwikkeling heeft onmiskenbaar geleid tot een nieuw soort identiteit van het lichaam en tot een complexe en schizofrene kwetsbaarheid. Haar werk vraagt aandacht voor deze kwetsbaarheid van ons lichaam en de poëzie die daar uit voortkomt.

Het werk ‘The girl who kept walking on other people's feet (holding substitute)’ is onderdeel van de nog niet afgeronde serie ‘Holding Substitute’ die zich bezig houdt met het ontlede lichaam, en die relatie onderzoekt tussen de hersenen enerzijds en het vlees en bloed anderzijds. Tijdens haar reizen heeft Safavi foto’s verzameld van handgrepen in het openbaar vervoer waarmee ze aan wil geven dat die handgrepen veel meer zijn dan alleen een praktisch hulpmiddel om personen houvast te bieden tijdens hun rit. De handgrepen zijn geen symbool voor een gebrek aan balans, voor onhandigheid of stabilisering, maar ze staan voor een narratieve dramaturgie waarin alle lichamen acteurs worden in een gedwongen en onvrijwillige dans.

Lees meer over Vanessa Safavi