Door Lieneke Hulshof

Nina Glockner maakt middels haar performances structuren in een ruimte zichtbaar: Het ontleden van dingen, van betekenis, historie en potentie en het zodanig blootleggen van collectieve opvattingen en systemen speelt daarbij een cruciale rol. Gevonden en gecreëerde objecten functioneren als bouwstenen die het ‘sociale speelveld’ en ‘spelregels’ van een desbetreffende situatie markeren.

Het woord ‘humble’ (nederig, onderdanig, deemoedig) gaat volgens haar vooral over de positie die je inneemt tegenover de ander, tegenover de wereld om je heen – en vice versa. Voor de tentoonstelling Humble onderzoekt Glockner de controverse notie ‘humble’ door in gesprek te gaan met de kunstenaars die onderdeel zijn van de tentoonstelling. Tijdens de opening wil zij een netwerk creëren met alle ‘acteurs’ uit de ruimte, zowel de kunstenaars als de kunstwerken en het publiek zodat er zich een moment van gezamenlijkheid ontplooit waar Glockner vooral de bemiddelaar van is.