Door Yasmijn Jarram

Uilkje Sytsema maakte balpentekeningen van architectonische constructies. Soms signeerde ze een tekening aan zowel onder- als bovenkant, om aan te geven dat het werk op twee manieren kan worden bekeken. De hermetische werelden doen donker aan.