Sebastiaan Schlicher maakt tekeningen, video’s en installaties. Zijn werken worden bevolkt door groteske personages die orde proberen te scheppen in uit de hand gelopen situaties. Zij volgen hun eigen logica in pogingen een nieuwe wereld te stichten, waarin de grens tussen waan en werkelijkheid voortdurend op losse schroeven wordt gezet. Schlichers tekeningen komen associatief tot stand. Door meerdere lagen over elkaar aan te brengen, balanceren de voorstellingen steeds op het randje van chaos. Tekst speelt daarin een belangrijke rol. Zelfbedachte zinnen, citaten en parafrases belanden kriskras door elkaar op het papier. Soms zijn ze doorgekrast of in spiegelbeeld geschreven, of ontbreekt een samenhang met wat is afgebeeld. De teksten lijken een sleutel tot ontcijfering, maar laten je als kijker net zo verward achter als de personages die krampachtig proberen grip te krijgen op hun omgeving.

Sebastiaan Schlicher (midden)

Sebastiaan Schlicher (midden)