De sculpturen, schilderijen, foto’s en prenten van Jakup Auce kunnen worden gezien als menselijke personages. Terwijl traditioneel gezien een portret altijd de unieke essentie van iemand probeert weer te geven, portretteert Auce juist een werkelijkheid waarin identiteit flexibeler is – zelfs zijn eigen identiteit. De sculptuur in deze expositie is onderdeel van de serie ‘Art at the End of Social’. Steeds gaat het om een antropomorfe figuur in metaal, waaraan één of meerdere vazen met gekleurd water verbonden zijn. De verschillende subtitels verwijzen naar mentale toestanden: Anxiety, Dread, Worry, Panic en in dit geval onbehagen. Als een soort Rorschach-test lijken ze de geestestoestand van hun toeschouwers bloot te leggen: wat zie je erin?