Door Lieneke Hulshof

De reformbeweging is een beweging die aan het eind van de 19de eeuw in Duitsland ontstond en uit was op totale hervorming van de maatschappij en de manier waarop mensen met elkaar en met hun omgeving omgingen. De beweging wordt gezien als een reactie op industrialisatie, verstedelijking en materialisme. Het werk van Ruchama Noorda heeft een seance functie, om de idealen van de reformbeweging naar boven te halen. De interesse in alternatieve denksystemen, verlichting en geloof is altijd in het leven van Noorda aanwezig geweest en groeide mee met haar persoonlijke ontwikkeling. Ze kan zich echter zelf niet aan één geloof of denksysteem overgeven. ‘Als ik mezelf iets zou moeten noemen dan is het een anarchomistiekeling, een vorm waarbij je op een anarchistische manier met verschillende spirituele stromingen om mag gaan.’ Door heel kritisch de reformbeweging te onderzoeken vormt ze een eigen visie op hun idealen. Niet alles wat ze leest of ervaart kan ze kwijt in haar kunst. Het is een manier van leven: als onderzoeker, kunstenaar als criticus.