Door Jeroen Bosch

Het proces van artistieke besluitvorming staat centraal in het werk van conceptueel tekenaar Marijn van Kreij. Vreemde beeldverdubbelingen en eigenzinnige handschriftelijkheid leiden niet zelden tot gevoelens van opwinding. In de tentoonstelling staat een reusachtige tekening van Van Kreij. Hij tekende een bladzijde uit een boek met daarop een afbeelding van het zwarte vierkant van Malevich. Een getekende kopie van het sleutelwerk van de abstracte kunst. Door formaat en zo out of context is het werk allereerst een gigantisch object. Het tweede werk van Van Kreij is een grote tekening met een herhaald fragment uit Nude in Front of a Garden, een schilderij van Picasso uit 1956. Volgens Van Kreij is het spel met figuratie en abstractie in Picasso’s late schilderijen zo fascinerend dat het een onuitputtelijke bron voor nieuw werk kan vormen. In deze grote gouache levert Va Kreij een overtuigend bewijs.