Sulaiman Majali werkt op het grensgebied tussen beeldhouwkunst, film en performance. Op poëtische wijze vermengt hij fictie en werkelijkheid, evenals het vertrouwde en het vreemde. Majali’s deels Britse, deels Jordaanse achtergrond speelt hierbij een belangrijke rol. In een zoektocht naar identiteit speelt hij met onze cultureel gecodeerde verwachtingen en denkpatronen. Met kritische blik verkent hij de dominante kaders die onze definitie van ‘de ander’ bepalen.

Mythologische thema’s als oorsprong en afkomst, maar ook leven en dood, verafgoding, vruchtbaarheid, strijd, verovering, verwoesting en wederopstanding komen symbolisch voorbij in het werk van Majali. Zijn beelden refereren aan primitieve culturen, maar hebben tegelijkertijd iets weg van science fiction. Door de toeschouwer ‘lege’ archetypische sjablonen voor te schotelen, laat hij zien dat de geschiedenis zich eeuwig en overal herhaalt.