Door Yasmijn Jarram

Erzsébet Baerveldt maakt niet alleen video’s, maar ook foto’s, schilderijen, tekeningen, sculpturen en performances. Baerveldt ontleende haar aangepaste voornaam aan de zeventiende-eeuwse Hongaarse gravin Erzsébet Báthory, van wie werd beweerd dat ze vampier was. Beide vrouwen hebben dezelfde geboortedag en initialen. Naast de gravin is Baerveldt ook gefascineerd in andere tot de verbeelding sprekende historische vrouwen, zoals Maria Magdalena, Lucretia Borghia, Mona Lisa en Ophelia.

Het werk van Baerveldt benadrukt het eeuwige spanningsveld tussen natuur en menselijke geest. Voor haar vormen geschiedenis, religie en mythologie een onuitputtelijke bron van verhalen die een frisse blik verdienen. In het verbeelden van epische vertellingen richt Baerveldt zich op twee uitersten van de ‘condition humaine’, namelijk machtsbelustheid en sterfelijkheid. Hoeveel macht of kennis de mens ook vergaart, niemand kan ontsnappen aan lijden of het raadsel van leven en dood ontrafelen.